Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Úvodem

Kapitola: Úvodem

Z kroniky: Kronika 2006 pavilonu B

Autor: Jan Hruban

  1. Tak tedy pavilon "B". Proč "B"? Široko daleko není památky po nějakém pavilonu "A". Ale proč ne vždyť od písmene b začíná řada slov. Například Bůh, borovice, blb. bibliofil, blesk a pod. Některá jsou lichotivá, některá nelichotivá a jiná třeba jen tak obyčejná. Takže si můžete vybrat co chcete, někdo si vybere dobře, někdo chybně. ale stále se nic neděje protože erarrata humanum est = chybovati je lidské.
  2. Pavilon B je nedílnou součástí Domova důchodců umístěného na bývalém sídle zámku šlechtického rodu Kinských v katastrálním území Sloup v Č. Tato rekreační oblast na úpatí Lužických hor, geologicky náleží k českolipské pánvi, s převládajícími znělci a čedičovými vrstvami. Nadmořská výška je zhruba 350-360 m.nad mořem. Samotný výhled na krajinu s pavilonu B je překrásně orámován -na severu výhled na horu Klíč/760 m/ na východ vrchol hory Ortel/554 m/, na jih vrch Slavíček /535 m/, a na jihozápad výhled na siluetu skalního hradu Sloup v pozadí s českolipským Špičákem/ 459 m/. Samotný pavilon je umístěn na severním konci areálu Domova a dříve patrně sloužil jako ubytovna personálu náležející k chodu celého zámeckého komplexu.Východně od pavilonu se nalézá prádelna, kotelna,dílna údržby a dále na sever je poslední budova- smutná márnice. /poznámka J.H. - nejlépe omítnutý objekt celého areálu/. Mezi pavilonem B a hlavním objektem vlastního zámku se rozkládá zámecká zahrada, které dominuje nádherná kašna, ale bohužel značně nefunkční a naprosto zdevastovaná, které vévodí socha pána vod Neptuna /autor sloupský sochař Max/. Zámecká zahrada musela být před mnoha a mnoha léty nádherná, ale nyní se na ní podepsal také zub času, absolutně neodborná laická údržba a hlavně barbarský lidský ekologický faktor. /Poznámka J.H. kdo by se v zámecké zahradě na Konopišti, Hluboké, Belvederu, Lednici aj. dovolil pálit oheň na čarodějnice, nebo na opékání vuřtů?/
  3. Vlastní výstavba pavilonu se datuje roku 1828 -29, kdy zámek zdědil generál Karel Kinský /nar.1766/ po bezdětném Filipu Kinský. Oficielně zámek zdědil 2. května 1827, ihned začal s rozsáhlými úpravami na celém zámku mezi které patřila výstavba zděné prádelny a pavilonu B /původně pouze dřevěná stodola/. Tato budova prošla během let řadou úprav až do dnešní zděné podoby, Svému účelu začala sloužit až v roce 1958, kdy byla začleněna jako součást začala sloužit jako domov důchodců přestěhovaného do Sloupu po  vyhoření bývalého útulku důchodců ve Svojkově. Dům od té doby prošel řadou úprav a rekonstrukcí, které lze také jednoduše nazvat flikováním: na podlahách byla řada vrstev linoleí v různém stadiu prošlapání,  pokoje byly také tří až čtyř lůžkové, nevyhovující a nízko zavěšené typy osvětlení, nevyhovující společná jídelna, která také sloužila zároveň jako společenská místnost atd.

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.