Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Volná pracovní místa

Nabídka volné pracovní pozice - Zdravotní sestra

Vážení uchazeči, ráda bych Vás tímto oslovila s pracovní nabídkou na volnou pracovní pozici „všeobecná zdravotní sestra“.

A co Vás na této pracovní pozici čeká?

 • poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu
 • zdravotní sestra ručí za správné podávání léků u klientů se zvýšenou péčí, sleduje účinek léků
 • odebírá materiál na různá vyšetření
 • provádí základní zdravotní výchovu klientů v oblasti ochrany a podpory zdraví
 • provádí zápisy do ošetřovatelské dokumentace klientů
 • připravuje klienty k různým vyšetřením a zákrokům dle rozhodnutí lékaře
 • sleduje fyziologické funkce u klientů se zvýšenou péčí
 • zajišťuje trvalou sterilitu zdravot. materiálu a nástrojů…

Úvazek, pracovní doba

 • 37,5 hodin týdně, nepřetržitý režim, směny od 07:00 – 19:00 a noční směny od 19:00 do 07:00

Platové ohodnocení

 • platové ohodnocení u této pozice je závislé na délce praxe, spadá do 10 platové třídy tabulky č. 2, to je v rozmezí od 26.730,- Kč - 39.410,- Kč, dále náleží zvláštní příplatek II.skupiny za práci v nepřetržitém provozu 750,- Kč a zvláštní příplatek IV. skupiny poskytování přímé zdravotní péče osobám v zařízeních sociálních služeb 1.880,- Kč, příplatky za noc, za práci o víkendu

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání případně střední škola ve studijním oboru všeobecná sestra, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, trpělivost, vlídnost, pozitivní myšlení, empatii a shovívavost při práci s klienty i spolupráci s kolegyňkami

Bonusy

 • 5 týdnů dovolené, pololetní odměny, stravování 38,- Kč, příspěvky na penzijní připojištění případně příspěvky na rekreace

Závěr

 • životopisy předejte na personální oddělení Anna Vaňková tel.: 775 889 804, email:anna.vankova@dd-sloupvcechach.cz

Nabídka volné pracovní pozice - Sociální pracovnice

Vážení uchazeči, ráda bych Vás tímto oslovila s pracovní nabídkou na volnou pracovní pozici „sociální pracovnice“.

A co Vás na této pracovní pozici čeká?

 • zabezpečení základní sociální agendy, včetně odborných podkladů pro sociální práci a jejich zpracování v systému Cygnus I, II
 • zpracování statistik a výkazů v sociální oblasti, spolupráce na žádostech o dotace
 • sociální pracovník se podílí na zavádění standardů do praxe
 • spolupracuje s opatrovníky klientů
 • vede odborné praxe studentů v oboru sociální práce a spolupracuje s Dobrovolnickým centrem
 • zajišťuje s vedoucími úseků metodické vedení pracovníků v sociálních službách
 • vedení účetnictví měsíčních plateb příspěvků na péči, eviduje a zaznamenává změny v této oblasti, spolupracuje s Úřadem práce
 • předává Úřadu práce hlášení o hospitalizaci klientů a jejich návratu
 • provádí měsíční vyúčtování ošetřovného a příspěvku na péči
 • provádí výpočet zůstatků důchodů klientů a vyplácí přeplatky
 • zpracovává podklady při úmrtí klientů týkající se vyúčtování ošetřovného a příspěvku na péči
 • zodpovídá za depozitní pokladnu a evidenci finančních operací klientů
 • zodpovídá za zpracování a aktualizaci směrnic a standardů

Úvazek, pracovní doba

 • 40 hodin týdně, volná pracovní doba s pevnou částí od 08:00 do 13:00 hodin od pondělí do pátku

Platové ohodnocení

 • platové ohodnocení u této pozice je závislé na délce praxe, spadá do 10 platové třídy tabulky č. 2, po adaptaci je možno určit další platové ohodnocení a finanční bonusy

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti sociální práce, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, trpělivost, vlídnost, pozitivní myšlení, empatii a schovívavost při práci s klienty i spolupráci s kolegyňkami, řidičský průkaz skupiny B

Bonusy

 • 5 týdnů dovolené, pololetní odměny, stravování 38,- Kč, příspěvky na penzijní připojištění případně příspěvky na rekreace, služební telefon, školení

Závěr

 • životopisy předejte na personální oddělení nejpozději do 24.09.2021 Anna Vaňková tel.: 775 889 804, email: anna.vankova@dd-sloupvcechach.cz

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: lucie.polanova@dd-sloupvcechach.cz
E-mail: petra.doubkova@dd-sloupvcechach.cz
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

 • Základní dokumenty
 • Dokumenty potřebné pro žadatele
 • Pravidla a řády
 • Výroční zprávy
 • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty