Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Různé

Kapitola: Různé

Z kroniky: Kronika 2006 pavilonu B

Autor: Jan Hruban

Dne 21. dubna obdržel klient p.Čapek darem psa neznámé rasy, který dostal jméno Dante. Pod schody vedoucí do prádelny byl mu svépomocí vybudován přístřešek /minimální oplocený výběh s dřevěnou boudou/. Vítáme nový přírůstek mezi obyvatele a přejeme mu, aby se zde zabydlil a aby se mu zde zalíbilo jako ostatním zvířatům patřících k pavilonu B /4 kočky p.Huberta, papoušek Venca p.Čapka a mravencům na pokojích p.Kadlece a p.Rubana./.

V těchto dnech organizují p. Horák a Honzátko shrabování podzimního zetlelého listí v zámecké zahradě a jeho odvozu na určenou skládku Tato práce probíhá různě se střídavou a měnící se účastí dobrovolných pracovníků pavilonu B.

Dne 22.4.06 se konalo na státním zámku v Zákupech 1.presentační setkání českolipského regionu. Program kulturně dramatického odpoledne byla umělecká recitace poezie a divadelní představení. Z pavilonu B se této akce účastnili p.Sokolík, Dolejš ml., Kněžour, Železný a Kadlec. S oteplením se v hojné účasti podíleli klienti na úklidu parku a kolem celého zámeckého parku. Také se zapojili dle svých možností do úpravy záhonů a květinové výzdoby. Tyto práce většinou probíhali pod vedením p.Horáka a Honzátka. Skoro každý den jsou prováděné s klienty zdravotní procházky. Namátkou, okruh kolem sloupského hradu přes Janov, nebo k prameni zdravotní vody v Radvanci. Zvláště stojí za zmínku výlet na dominantu kraje horu Ortel /554 m.n.m./, kterého se bohužel zúčastnili jen dva klienti /p.Ulrich a p.Sokolík/. Ještě tentýž den p.Honzátko organisátor výletu, obětavě byl iniciátorem zájezdu na abiturientský koncert žáků ZUŠ do Navrátilovy síně v Novém Boru.

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.