Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Jan Hruban

Na jaře roku 2005 jsem byl požádán vedením Domova důchodců, abych vedl kroniku pavilonu " B". Přání jsem vyhověl a upozorňuji, že ve vedení kroniky je mi ponechána úplná volnost a veškeré údaje uvedené v kronice jsou jen a jen mým pohledem a nejsou nikým ovlivňovány. Kronika bude stále aktualizována dle četnosti mých příspěvků.

Jmenuji se Jan Hruban (narozen v roce 1942 v Náchodě). Vystudoval jsem gymnázium a Vyšší školu zeměměřickou v Praze v oboru geodet a kartograf. Tomuto povolání jsem se věnoval s malou odmlkou od r. 1968 až do r. 1996. Po nezdařené operaci došlo k patrnému poškození hybnosti levé nohy / jsem odkázán na francouzskou hůl /. Prošel jsem depresními stavy i problémy se životosprávou. Na doporučení ošetřujícího lékaře jsem byl v únoru 1999 ubytován v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách.

Po dobu pěti let jsem v zámeckém areálu vedl v letních měsících prodejní výstavu obrazů, skla a keramiky, kterou pořádala umělecká galerie Nový Bor. Po stavebních úpravách mě byl vedením Domova zapůjčen počítač a mohu se plně věnovat svému koníčku: amatérskému psaní prózy a poezie / v soutěži Ministerstva zdravotnictví jsem se v obou oborech umístil na předních místech/. Kromě zmíněné kroniky vedu knihovnu domova, částečně se starám o vedení nástěnky. Vzhledem k mému velmi omezenému pohybu /dříve to bylo cestování/ se věnuji i dalšímu hobby, což je především četba současných autorů a dějinám umění.

Pro další doplnění informací o mé osobě, nebo k bližšímu vysvětlení se laskavě obracejte na adresu: janhruban@seznam.cz , pokud to bude možné rád vyhovím. Těším se na Vaše dotazy.

Jan Hruban

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.