Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Mělník, Horní Beřkovice

Kapitola: Mělník, Horní Beřkovice

Z kroniky: Kronika 2007 pavilonu B

Autor: Jan Hruban

Dne 29. března 2007 jsme se vydali dvěma mikrobusy na jednodenní výlet do středu Českého středohoří pod legendární horu Říp. Bohužel bylo velmi chladné počasí a celkem minimální viditelnost. Asi za hodinu jsme zaparkovali v okresním městě Mělník. Většina účastníků navštívila dominantu města - zámek, který je překrásně umístěn nad soutokem největších českých řek Labe a Vltavy. Samotný zámek patří nejstarší aristokratické rodině Lobkowiczů, kterým byla navrácena restitučním zákonem v roce 1989. Poslední rekonstrukce zámku proběhla v nedávné době roku 1993. V objektu jsou nabídnuty k prohlídce, velká ložnice Jiřího Kristiána. Ložnice je vybavena četnými originály obrazů známých italských malířů, věnující se hlavně náboženské tématice. Nábytek ložnice je z období baroka. Dalším cílem prohlídky byla pracovna Augusta Longina Lobkowicze jednoho z nejvyšších a nejmocnějších úředníků habsburské monarchie. Pracovna je vybavena v tzv. stylu Boulle /významný francouzský návrhář/. Místnost jako obvykle zdobí portréty významných současníků tehdejší doby. Dalším objektem zámku byla jídelna. Bohatě zdobená sochařem P.Brandlem a lunetami Karla Škréty. Poslední zastávkou prohlídky byl velký salon, který připomínal významného člena rodu nejvyššího maršálka českého království Jiřího Kristiána Lobkowicze. Místnost jako vždy byla bohatě zdobeny kresbami i lunetami. Nábytek je převážně rokokový.

Po prohlídce následovala návštěva vyhlídkové restaurace umístěné přímo v budově zámku. Bohužel krásný výhled na soutok byl poznamenám mlhavým počasím a tedy poměrně špatnou viditelnosti. Potom následoval autobusový přesun /cca 15 km/ do Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice. Při příležitosti vyhlášení cen literárního ročníku číslo 2. Kouzelný klíček na koncertu, konaného při této slavnosti vystoupila světoznámá skupina -Hlahor- z Domova důchodců ve Sloupu v Č. Tato skupina s nemalým úspěchem i na této slavnosti a okouzlila celým svým repertoárem. O potravinový a kalorický příděl se jako vždy obětavě postarala pí.Zd. Rieglová.

Doplnění: Zde autor pan Jan Hruban získal literární ocenění Kouzelný klíček - v disciplíně PRÓZA 2. MÍSTO a v disciplíně POEZIE 1. MÍSTO (literární soutěž pořádaná Ministerstvem zdravotnictví - zúčastnění byli zaměstnanci i klienti psych. léčeben z celé ČR).

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.