Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Letní slavnost

Kapitola: Letní slavnost

Z kroniky: Kronika 2007 pavilonu B

Autor: Jan Hruban

Dne 31. srpna 2007 proběhla dlouho očekávaná akce Domova důchodců ve S l o u p u v Č. tradiční každoroční L e t n í s l a v n o s t. Uskutečnila se v prostředí zámeckého parku, kupodivu za přijatelného počasí, které se hned ráno jevilo velice nepříznivě, ale nakonec bylo uspokojivé a absolutně bez přeháněk. Účastnili se zástupci Domova důchodců Filipov, Vratislavice, Horní Libchava a Františkov, dále klienti z Pečovatelské služby Nový Bor a klienti z Ústavu sociální péče v Kytlicích. Společně z pozvanými hosty byla účast na Letní slavnosti velká, /odhadem téměř 200 osob/. Program celého odpoledne byl velice pestrý. Vystoupila dětská taneční skupina B o r á č e k z Nového Boru s ukázkou latinsko-amerických tanců, Hudební skupiny Z h a s n i, W i t t u r, H l a h o r, pana M a c o u n a a folkového písničkáře A. F r a u e n b e r g a. Odpoledne bylo zpestřeno ukázkami rukodělných prací: ruční zpracování vlny, barvení triček, pletení koberečků, keramika. Bohatě bylo postaráno o pestré občerstvení, včetně opékaných vuřtů. Letní slavnost v Domově důchodců se velmi vydařila a účastníci se o ni vyjádřili velice pochvalně. Slavnost byla také perfektně organizačně připravena.

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.