Dopis příbuznýmVážení blízcí našich klientů,

vzhledem k zřejmému nástupu druhého kola pandemie COVID-19 nás čeká další nelehké období.

Naší snahou je zajistit Vám kontakt s Vašimi blízkými, na druhou stranu musíme dbát i o jejich bezpečí před nemocemi.

Proto jsme přistoupili k změně Pravidel návštěv, tak abychom splnili obě podmínky.

Chápeme, že je to i pro Vás určitá komplikace, omlouváme se za ni, ale vede nás k tomu snaha zajistit bezpečné prostředí našim klientům.

Dále Vás prosím žádám o dodržování nastavených pravidel, a to bez vyjímek. Naši zaměstnanci při poskytované péči o Vaše blízké, naše klienty roušky musí používat též, přestože práce v nich je pro ně velmi těžká a složitá a poskytování péče za těchto podmínek není jednoduché.

Proto Vás žádáme o nepřetržité používání ochranných roušek či respirátorů při styku se svými blízkými včetně dodržování dalších hygienických opatření. Věřím, že i Vám jde o bezpečí Vašich blízkých.


S poděkováním za Vaše pochopení

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Ve Sloupu v Čechách
Dne 15.9.2020

Vážení blízcí našich klientů, Vážení návštěvníci,

s ohledem na vývoj situace ohledně probíhajícího druhého kola pandemie COVID-19 a zároveň se snahou zabránit možné nákaze Vašich blízkých jsem rozhodla o změně PRAVIDEL NÁVŠTĚV. Musíme myslet na to, že nákaza může být pro naše klienty fatální, a to s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a tím i sníženou imunitu. Zároveň přichází doba chřipkových onemocnění a epidemií.

Z uvedených důvodů jsem jako ředitelka organizace rozhodla o zrušení bodu 13. Domovního řádu ohledně návštěv a stanovila jsem dočasný nový dodatek č. 13a, jenž nabývá platnosti a účinnosti dnem 16.9.2020. Dodatek bude platit do odvolání, a to i s ohledem na stanoviska Hygienické stanice Libereckého kraje, Krajské epidemiologické komise a dalších dotčených orgánů.Pravidla návštěv (Platná od 16.9.2020) 1. Návštěva je umožněna pouze osobám, které se telefonicky objednají na jednotlivé oddělení, kde klient bydlí. Maximální doba návštěvy je stanovena na 60 min – tedy 1 hodinu. Návštěvy jsou umožněny denně pouze v době od 13.00hod – 17.00hod. Objednání je vždy možné nejdříve na následující den.

  Objednávky návštěv jsou možné od 16.9.2020 a to vždy v čase 10,00 – 14,00hod.na tel.:
  Ladislava Nedbalová: 775 889 836
  Ivana Štěpničková: 775 889 806 – až od 23.9.2020


 2. Vždy je možné, že na návštěvu přichází max. dvě osoby za jedním klientem, a to včetně dětí.
 3. Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna mít roušku. Roušku si návštěva po celou dobu trvání návštěvy nesmí sundat a mít ji po celou dobu návštěvy nasazenu – a to jak uvnitř zařízení, tak ve venkovních prostorách.
 4. Každá osoba přicházející na návštěvu je povinna nechat si změřit teplotu bezkontaktním teploměrem, podepsat čestné prohlášení (za děti vyplňují a podepisují čestné prohlášení jejich zákonní zástupci), zapsat se do knihy návštěv i s uvedením naměřené hodnoty a dodržet maximální 60-ti minutový čas návštěvy. Doporučujeme návštěvy ideálně ve venkovním prostředí.
 5. Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.
 6. Návštěvník s teplotou 37 stupňů a více či dalšími příznaky nemoci nebude do Domova důchodců vpuštěn.
 7. Každý klient může mít pouze dvě návštěvy za den. Návštěvy se v Domově důchodců zdržují pouze po dobu návštěvy a následně DD opouštějí bez zbytečného odkladu.
 8. Návštěva se s klientem zbytečně nezdržuje v společných prostorech Domova důchodců a je s ním: a) na pokoji b) ve venkovních prostorách
 9. Žádáme tímto návštěvy, aby případné přinesené věci či potraviny byly ošetřené desinfekcí, případně mohou návštěvy požádat o desinfekci zaměstnance na oddělení.
 10. Návštěva bez předchozího objednání není možná.

Prosím o maximální omezení vycházek klientů mimo areál DD – návštěvy rodin, restaurací, obchodů a jiných hromadných setkávání a o respektování tohoto opatření i případných dalších doporučení.

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Domov důchodců Sloup v Čechách

​Dobrý den, vítáme Vás na stránkách Domova důchodců ve Sloupu v Čechách.

Provoz sociálních služeb Domova důchodců ve Sloupu v Čechách, příspěvková organizace je finančně podporován Libereckým krajem.

​V jednotlivých sekcích najdete informace o naší službě a o tom jak je možné službu využít.

​Nahlédnete do života v domově a dozvíte se informace spojené s péčí, jak je zajištěna naším personálem i informace, které se Vám mohou hodit, pečujete-li o své blízké v domácím prostředí.

​Pokud zde nenajdete, co Vás zajímá, můžete také využít náš kontaktní formulář, na který Vám ráda odpoví naše sociální pracovnice.

Cílová skupina

Muži i ženy starší 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění. Především osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

 • Muži starší 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo závislosti na alkoholu.
 • Osoby, které potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče.
 • Občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby.
 • Předzámčí:
  • Ženy i muži s těžkým postižením. Především s Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí.
 • Oddělení B:
  • Muži se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo závislosti na alkoholu.
 • Okruhy osob:
  • ​osoby s chronickým onemocněním
  • ​senioři
  • ​osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Věková struktura:
  • ​dospělí od 50 let

Kontraindikace poskytování služby

​dle zákona č. 108/2006 Sb.

 • nepřijímáme občany postižené úplnou slepotou
 • nepřijímáme občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • nepřijímáme občany se závislostí na návykových látkách kromě alkoholu
Dobrý anděl

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

​V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.
Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.
​Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.
Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

Dokumenty potřebné pro žadatele.
Pravidla a řády.

Výroční zprávy,
rozvahy a výkazy zisku.
Dokumenty ke stažení

Domov důchodců Sloup V Čechách

Domov s posláním chránit lidská práva a suverenitu uživatelů.

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami

Domov důchodců Sloup v Čechách

Máte dotaz?

FAQ

Máte dotaz? Zkuste se podívat na "Nejčastěji pokládané dotazy".

Zeptejte se nás

Máte dotaz a nenašli jste odpověď mezi nejčastěji pokládanými dotazy? Zavolejte nebo napište. Rádi se Vám budeme věnovat.

Kontakty

Máte dotaz na poskytované služby nebo jste se již rozhodli využít našich služeb. Neváhejte nás kontaktovat.

Aktuálně

Co se událo a co chystáme


Září 2020
 • Zakončení léta 2020
 • Dne 10.9.2020, v tento krásný podzimní den jsme si opět užili při zpívání českých písní s naším milým hudebníkem Rudou. Číst dále »
 • 16.9.2020

Fotogalerie z akcí

Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje 2020

Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje 2020

Zakončení léta
2020

Zakončení léta 2020

Všechny fotogalerie

Fotogalerie domova

Foto objektu 2016

Fotogalerie objektu 2016

Foto interieru 2016

Forogalerie interieru 2016

Kontaktujte nás

» Kontakty dle úseků «

   Ochrana osobních údajů

Adresa:

Benešova č.1,
471 52 Sloup v Čechách

IČ: 482 829 28

Telefon (sociální pracovnice):

+420 775 889 833
+420 775 889 808

E-mail:

lucie.polanova@dd-sloupvcechach.cz
petra.doubkova@dd-sloupvcechach.cz

Instagram:

dd_sloup

Jednotlivé úseky:

» Kontakty dle úseků «

Aktuálně (všechny články)

 • zář 18

  Ocenění Pečovatelka roku Libereckého kraje 2020

  Dne 10. 9. 2020 se konala již čtvrtým rokem soutěž Libereckého kraje „Pečovatelka roku“, kde jsou nominovány pracovnice v sociálních službách, které svou empatií a lidským přístupem a péčí rozdávají radost všem seniorům.

 • zář 16

  Zakončení léta 2020

  Dne 10.9.2020, v tento krásný podzimní den jsme si opět užili při zpívání českých písní s naším milým hudebníkem Rudou.