Základní informace

Domov se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje od začátku roku 2007 pouze jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením (postel, skříň, stůl, křeslo, noční stolek).

 1. Název organizace:
  Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace.
 2. Sídlo a adresa organizace:
  Benešova 1, Sloup v Čechách 471 52.
 3. Zřizovatel organizace:
  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, telefon: 485226111.
 4. Poslání organizace:
  Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.
 5. Poskytovaná služba a kapacita:
  Domov se zvláštním režimem – kapacita 80 osob.

Cíle poskytované služby:

 • Ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti uživatelů služby
 • Zajištění individuálního přístupu k uživatelům služby a podpora jejich soběstačnosti
 • Zajištění kvalitního provozního zázemí služby
 • Zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu ve službě
 • Zajištění sociálního poradenství

Zásady pro naplnění cílů služby:

 • Poskytování odborné sociální, ošetřovatelské, zdravotní a rehabilitační péče
 • Nabídka vhodných terapeutických, volnočasových a společenských aktivit
 • Motivace uživatelů k co nejmenší závislosti na službě a podpora jejich rozhodnutí v odchodu do své domácnosti nebo návazné služby
 • V případě potřeby poskytnutí doživotního ubytování a zajištění profesionální paliativní péče
 • Podpora dovednosti žít s různými typy demencí a jinými těžkými zdravotními postiženími
 • Podpora při zvládání závislosti na alkoholu a dovednosti žít s psychickou poruchou
 • Přizpůsobení režimu služby specifickým potřebám osob na jednotlivých odděleních
 • Poskytovat efektivní a důstojnou službu v souladu se všemi zákonnými povinnostmi

6. Rozdělení jednotlivých oddělení:
Předzámčí – LP + D + E + F + G - Ženy i muži s těžkým postižením. Především s Alzheimerovou a s ostatními typy demencí.
Oddělení B - Muži se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo závislosti na alkoholu.

Aktuálně (všechny články)

 • zář 18

  Návštěva Verunky 2018

  Dne 15. 9. 2018 při příležitosti Zahradní slavnosti ve Sloupu v Čechách navštívila naše klientky Verunka Paťková z Děčína, která přijela se svým otcem.

 • zář 18

  Zahradní slavnost 2018

  Dne 15. 9. 2018 se konala 9. Zahradní slavnost u příležitosti 60 let od založení Domova důchodců Sloup v Čechách.