Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Základní informace

Domov se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje od začátku roku 2007 pouze jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením (postel, skříň, stůl, křeslo, noční stolek).

 1. Název organizace:
  Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace.
 2. Sídlo a adresa organizace:
  Benešova 1, Sloup v Čechách 471 52.
 3. Zřizovatel organizace:
  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, telefon: 485226111.
 4. Poslání organizace:
  Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.
 5. Poskytovaná služba a kapacita:
  Domov se zvláštním režimem - kapacita 80 osob.

Cíle poskytované služby:

 • Ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti uživatelů služby
 • Zajištění individuálního přístupu k uživatelům služby a podpora jejich soběstačnosti
 • Zajištění kvalitního provozního zázemí služby
 • Zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu ve službě
 • Zajištění sociálního poradenství

Zásady pro naplnění cílů služby:

 • Poskytování odborné sociální, ošetřovatelské, zdravotní a rehabilitační péče
 • Nabídka vhodných terapeutických, volnočasových a společenských aktivit
 • Motivace uživatelů k co nejmenší závislosti na službě a podpora jejich rozhodnutí v odchodu do své domácnosti nebo návazné služby
 • V případě potřeby poskytnutí doživotního ubytování a zajištění profesionální paliativní péče
 • Podpora dovednosti žít s různými typy demencí a jinými těžkými zdravotními postiženími
 • Podpora při zvládání závislosti na alkoholu a dovednosti žít s psychickou poruchou
 • Přizpůsobení režimu služby specifickým potřebám osob na jednotlivých odděleních
 • Poskytovat efektivní a důstojnou službu v souladu se všemi zákonnými povinnostmi

6. Rozdělení jednotlivých oddělení:
Předzámčí - LP + D + E + F + G - Ženy i muži s těžkým postižením. Především s Alzheimerovou a s ostatními typy demencí.
Oddělení B - Muži se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo závislosti na alkoholu.

Organogram

+420 775 889 833

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.