Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Často kladené dotazy

1. Co mám udělat pro přijetí?

Pro přijetí je třeba vyplnit a podat Žádost o poskytnutí služby - vyplní žadatel a Vyjádření lékaře - vyplní lékař (i v LDN). Žádost je možné předat sociální pracovnici osobně nebo poštou. Oba formuláře jsou k dispozici v sekci Dokumenty.

2. Jak dlouho budu čekat na volné místo?

Čekací dobu nelze nikdy s určitostí stanovit, odvíjí se od toho, kolik je žadatelů, jaká je vaše sociální, zdravotní a rodinná situace. Je dobré občas zavolat sociální pracovnici a zeptat se na stav žádosti.

3. Kolik budeme platit za služby?

Z důchodu se platí úhrada za bydlení, stravu a energie. Aktuální ceník naleznete v sekci Poskytované služby. Máte zákonný nárok na 15% zůstatek z důchodu, případný rozdíl může rodina doplácet. Příspěvek na péči připadne celý na úhradu služeb péče o vaši osobu.

4. Probíhá v domově rehabilitace?

V domově je poskytována odborná rehabilitace s rehabilitační sestrou na doporučení lékaře. Dále je možné využít pravidelná tělesná cvičení a vycházky, tréninky paměti, nácviky soběstačnosti, společenské a kulturní akce a výlety, které zajišťuje pro všechny zájemce personál přímé péče a aktivizační pracovnice.

5. Jak je zajištěna zdravotní služba?

Zdravotní sestry jsou v domově nepřetržitě. Lékařské služby zajišťují prostřednictvím návštěv a konzultací dva praktičtí lékaři a psychiatr.

6. Nemám žádné blízké osoby, jak budu mít zajištěny věci denní potřeby a nákupy?

Potřebné nákupy zajistí pracovníci domova při pravidelných nákupech. Je možné zajistit podporu hospodaření s penězi.

7. Co je to individuální plán?

Je to využití a nastavení služby tak, aby se život v domově co nejvíce podobal zvykům z vašeho života doma. Cílem také je, aby nedocházelo k nedostatečné nebo naopak přehnané péči. Základem je respekt ke svobodné vůli, přáním a soběstačnosti uživatele.

8. Kdo je klíčový pracovník?

Je to pracovník přímé péče, který vám bude blíž než ostatní, sestavuje individuální plán prostřednictvím rozhovorů s vámi, vaší rodinou a týmem spolupracovníků. Dbá na dodržování plánu a jeho přehodnocování dle vašich momentálních potřeb.

9. Navštěvuje domov kadeřnice a pedikérka?

Kadeřnice i pedikérka dochází do domova pravidelně. V domově je vybavené kadeřnictví.

10. Můžu si vzít do domova zvíře?

Domácího mazlíčka si bohužel vzít nemůžete. Výjimku může udělit paní ředitelka, pokud je evidentní, že se dokážete o zvíře postarat.

11. Můžu si vybavit pokoj vlastním nábytkem?

Pokoje jsou standardně vybavené. Je dobré dovybavit si je osobními předměty z domácího prostředí (poličky, fotografie, ozdobné předměty, květiny). Vlastní nábytek se na pokoje nevejde.

Něco tu chybí? Máte další dotaz? Neváhejte se zeptat. Kontaktujte nás

+420 775 889 833

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.