Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Často kladené dotazy

Pro přijetí je třeba vyplnit a podat Žádost o poskytnutí služby - vyplní žadatel a Vyjádření lékaře - vyplní lékař (i v LDN). Žádost je možné předat sociální pracovnici osobně nebo poštou. Oba formuláře jsou k dispozici v sekci „Dokumenty“.

Čekací dobu nelze nikdy s určitostí stanovit, odvíjí se od toho, kolik je žadatelů, jaká je vaše sociální, zdravotní a rodinná situace. Je dobré občas zavolat sociální pracovnici a zeptat se na stav žádosti.

Z důchodu se platí úhrada za bydlení, stravu a energie. Aktuální ceník naleznete v sekci „Poskytované ceny“. Máte zákonný nárok na 15% zůstatek z důchodu, případný rozdíl může rodina doplácet. Příspěvek na péči připadne celý na úhradu služeb péče o vaši osobu.

V domově je poskytována odborná rehabilitace s rehabilitační sestrou na doporučení lékaře. Dále je možné využít pravidelná tělesná cvičení a vycházky, tréninky paměti, nácviky soběstačnosti, společenské a kulturní akce a výlety, které zajišťuje pro všechny zájemce personál přímé péče a aktivizační pracovnice.

Zdravotní sestry jsou v domově nepřetržitě. Lékařské služby zajišťují prostřednictvím návštěv a konzultací dva praktičtí lékaři a psychiatr.

Potřebné nákupy zajistí pracovníci domova při pravidelných nákupech. Je možné zajistit podporu hospodaření s penězi.

Je to využití a nastavení služby tak, aby se život v domově co nejvíce podobal zvykům z vašeho života doma. Cílem také je, aby nedocházelo k nedostatečné nebo naopak přehnané péči. Základem je respekt ke svobodné vůli, přáním a soběstačnosti uživatele.

Je to pracovník přímé péče, který vám bude blíž než ostatní, sestavuje individuální plán prostřednictvím rozhovorů s vámi, vaší rodinou a týmem spolupracovníků. Dbá na dodržování plánu a jeho přehodnocování dle vašich momentálních potřeb.

Kadeřnice i pedikérka dochází do domova pravidelně. V domově je vybavené kadeřnictví.

Domácího mazlíčka si bohužel vzít nemůžete. Výjimku může udělit paní ředitelka, pokud je evidentní, že se dokážete o zvíře postarat.

Pokoje jsou standardně vybavené. Je dobré dovybavit si je osobními předměty z domácího prostředí (poličky, fotografie, ozdobné předměty, květiny). Vlastní nábytek se na pokoje nevejde.

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty