Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Služby a ceny

Jak se stát uživatelem služby:

Pokud máte zájem o naše služby, navštivte nás, napište, zavolejte. Naše sociální pracovnice Vás rády seznámí s chodem domova, provedou Vás a předají potřebné informace.

Pro přijetí je nutné nejprve vyplnit Žádost o poskytnutí služby a Vyjádření lékaře - vyplní ošetřující lékař. Přijaté žádosti jsou zařazeny do evidence, pokud žadatel nespadá do cílové skupiny je informován. Zařazení žadatelé jsou kontaktování sociální pracovnicí ve chvíli, kdy je jejich možnost jejich přijetí aktuální a domluví si návštěvu u žadatele. Sociální pracovnici můžete kontaktovat také prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ubytování:

V domově jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vybavené standardním zařízením. Je možné a vhodné dovybavit pokoje vlastními drobnými předměty pro zútulnění a posílení pocitu domova. U většiny pokojů je vlastní hygienické zázemí. Na dvou odděleních je koupelna a toaleta společná. K dispozici jsou společné jídelny, společenská místnost, terapeutická dílna, rehabilitace, kadeřnictví, zámecký park a venkovní posezení. Domov má vlastní kuchyň, prádelnu a technické zázemí. Celý areál je bezbariérový.

Stravování:

Stravu v domově podáváme 4x denně (snídaně, oběd, svačina a večeře) ve společných jídelnách. V případě zhoršeného zdravotního stavu je možné jíst na pokojích. Strava je upravena dietně a podávána ve vhodné formě (krájená, mixovaná, tekutá, podávání do úst). Dieta pro uživatele s nutnou aplikací inzulinu obsahuje druhou svačinu a večeři. Uživatelé služby mají možnost podílet se na tvorbě jídelníčku, který konzultuje nutriční terapeutka.

Návštěvy:

Návštěvy nejsou omezeny po dobu, kdy jsou otevřeny brány areálu. Nedisponujeme pokojem pro návštěvy, případný delší pobyt je nutné konzultovat s vedením domova. Hlavní brána je otevřena do 20:45.

Poskytované služby:

Poskytujeme:

Základní služby péče o vlastní osobu, které jsou úzce provázány s ošetřovatelskou péčí. Personál využívá polohovací pomůcky, pomůcky pro manipulaci při ztrátě mobility a kompenzační pomůcky.

Sociální služby související s udržením kontaktu se společenským prostředím. Přizpůsobujeme službu potřebám obyvatel prostřednictvím individuálního plánování. Vyřizujeme úřední záležitosti a poskytujeme poradenství.

Aktivizační služby pro zachování a podporu schopností, společenského kontaktu a udržení psychické kondice. Tréninky paměti, canisterapie, smyslová terapie, výtvarné aktivity, kulturní a společenské akce.

Zdravotní služby poskytují registrované zdravotní sestry.  Smluvní lékaři navštěvují domov na jejich doporučení. Zajišťujeme objednání a doprovod na specializovaná vyšetření, případně odvoz na vyšetření služebním vozem jako fakultativní službu.

Rehabilitační služby, které pomohou zůstat v kondici a zlepšit svou pohyblivost. Rehabilitační sestry pracují 5 dní v týdnu na všech odděleních podle doporučení lékaře.

Fakultativní služby nad rámec služeb zahrnutých ve smluvní úhradě.

V Domovním řádu a ve Standardech kvality najdete podrobnější informace.

Úhrada za bydlení a stravu je stanovena smluvně dle aktuálního ceníku. Ceny úhrad vycházejí ze vstupních cen za potraviny, energie atd.  a nesmí v součtu převýšit celkovou sumu 380,- Kč/den podle vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb. Zákonač.108/2006 Sb.

Úhrady za stravu a bydlení v domově od 1. 1. 2023

Celodenní strava - normální: 210 Kč / den   ( 109 Kč hodnota jídla, 101 Kč režijní náklady )
Celodenní strava - diabetická: 215 Kč / den ( 114 Kč hodnota jídla, 101 Kč režijní náklady )

Ubytování na pokojích:

jednolůžkový 270 Kč / den
dvoulůžkový 270 Kč / den

Úhrady31.dní30.dní29.dní28.dní
1-lůžkový a 2-lůžkový pokoj - normální strava 14.880,- 14.400,- 13.920,- 13.440,-
1-lůžkový a 2-lůžkový pokoj - diabetická strava 15.035,- 14.550,- 14.065,- 13.580,-

Orientační ceník pro kadeřnické služby

Kadeřnické služby jsou určeny výhradně pro klienty a zaměstnance Domova důchodců. Kadeřnice dochází dle dohody. Pokud máte zájem její služby využít, objednávky sestavuje sociální pracovník.

Pánský střih 90,-
Úprava vousů 50,-
Dámský střih 150,-
Mytí vlasů 30,-
Lak + tužidlo (styling) 40,-
Foukaná, vodová 130,-
Melír, barva 300,-
Komplet foukaná (mytí, střih, foukaná, styling) 350,-
Komplet vodová (mytí, střih, foukaná, styling) 350,-
Komplet foukaná či vodová + melír nebo barva 650,-

Ceník fakultativních služeb

V případě využití těchto služeb bude kalkulace vypočítána ze skutečných nákladů.

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty