Služby a ceny

Jak se stát uživatelem služby:

Pokud máte zájem o naše služby, navštivte nás, napište, zavolejte. Naše sociální pracovnice Vás rády seznámí s chodem domova, provedou Vás a předají potřebné informace.

Pro přijetí je nutné nejprve vyplnit Žádost o poskytnutí služby a Vyjádření lékaře – vyplní ošetřující lékař. Přijaté žádosti jsou zařazeny do evidence, pokud žadatel nespadá do cílové skupiny je informován. Zařazení žadatelé jsou kontaktování sociální pracovnicí ve chvíli, kdy je jejich možnost jejich přijetí aktuální a domluví si návštěvu u žadatele. Sociální pracovnici můžete kontaktovat také prostřednictvím kontaktního formuláře.

Ubytování:

V domově jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vybavené standardním zařízením. Je možné a vhodné dovybavit pokoje vlastními drobnými předměty pro zútulnění a posílení pocitu domova. U většiny pokojů je vlastní hygienické zázemí. Na dvou odděleních je koupelna a toaleta společná. K dispozici jsou společné jídelny, společenská místnost, terapeutická dílna, rehabilitace, kadeřnictví, zámecký park a venkovní posezení. Domov má vlastní kuchyň, prádelnu a technické zázemí. Celý areál je bezbariérový.

Stravování:

Stravu v domově podáváme 4x denně (snídaně, oběd, svačina a večeře) ve společných jídelnách. V případě zhoršeného zdravotního stavu je možné jíst na pokojích. Strava je upravena dietně a podávána ve vhodné formě (krájená, mixovaná, tekutá, podávání do úst). Dieta pro uživatele s nutnou aplikací inzulinu obsahuje druhou svačinu a večeři. Uživatelé služby mají možnost podílet se na tvorbě jídelníčku, který konzultuje nutriční terapeutka.

Návštěvy:

Návštěvy nejsou omezeny po dobu, kdy jsou otevřeny brány areálu. Nedisponujeme pokojem pro návštěvy, případný delší pobyt je nutné konzultovat s vedením domova. Hlavní brána je otevřena do 20:45.

Poskytované služby:

Poskytujeme:

Základní služby péče o vlastní osobu, které jsou úzce provázány s ošetřovatelskou péčí. Personál využívá polohovací pomůcky, pomůcky pro manipulaci při ztrátě mobility a kompenzační pomůcky.

Sociální služby související s udržením kontaktu se společenským prostředím. Přizpůsobujeme službu potřebám obyvatel prostřednictvím individuálního plánování. Vyřizujeme úřední záležitosti a poskytujeme poradenství.

Aktivizační služby pro zachování a podporu schopností, společenského kontaktu a udržení psychické kondice. Tréninky paměti, canisterapie, smyslová terapie, výtvarné aktivity, kulturní a společenské akce.

Zdravotní služby poskytují registrované zdravotní sestry.  Smluvní lékaři navštěvují domov na jejich doporučení. Zajišťujeme objednání a doprovod na specializovaná vyšetření, případně odvoz na vyšetření služebním vozem jako fakultativní službu.

Rehabilitační služby, které pomohou zůstat v kondici a zlepšit svou pohyblivost. Rehabilitační sestry pracují 5 dní v týdnu na všech odděleních podle doporučení lékaře.

Fakultativní služby nad rámec služeb zahrnutých ve smluvní úhradě.

V Domovním řádu a ve Standardech kvality najdete podrobnější informace.

Úhrada za bydlení a stravu je stanovena smluvně dle aktuálního ceníku. Ceny úhrad vycházejí ze vstupních cen za potraviny, energie atd.  a nesmí v součtu převýšit celkovou sumu 380,- Kč/den podle vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb. Zákonač.108/2006 Sb.

Úhrady za stravu a bydlení v domově:

Platné od 1. 1. 2018

Celodenní strava - normální: 158,- Kč / den   ( 87,- Kč hodnota jídla, 71,- Kč režijní náklady )
Celodenní strava - diabetická: 160,- Kč / den ( 89,- Kč hodnota jídla, 71,- Kč režijní náklady )

Ubytování na pokojích:

jednolůžkový 200,- Kč / den
dvoulůžkový 200,- Kč / den

Úhrady30.dní31.dní28.dní29.dní
Jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj - norm. strava 10.740,- 11.098,- 10.024,- 10.382,-
Jednolůžkový pokoj - diabetes 10.800,- 11.160,- 10.080,- 10.440,-

(celková cena obsahuje cenu za stravu a ubytování) platné od 01.01.2018, Petra Makásek, Dis.

Orientační ceník pro kadeřnické služby

Kadeřnické služby jsou určeny výhradně pro klienty a zaměstnance Domova důchodců. Kadeřnice dochází dle dohody. Pokud máte zájem její služby využít, objednávky sestavuje sociální pracovník.

Pánský střih 50,-
Dámský střih 80,-
Barvení a přeliv 180,- až 230,-
Foukaná 90,-
Vodová 90,-
Melír - čepice 130,- až 190,-
Melír - alobal 200,- až 300,-
Trvalá ondulace 250,-
Mytí vlasů 30,-
Masáž + tonikum 50,-
Regenerační maska 30,-

Ceník fakultativních služeb

V případě využití těchto služeb bude kalkulace vypočítána ze skutečných nákladů.

Aktuálně (všechny články)

  • čen 19

    Filipovské olympijské hry - červen 2019

    13. 6. Jsme se opět zúčastnili Filipovských olympijských her, které byly jako vždy plné zajímavých soutěžních disciplín. Všichni jsme se moc bavili, k dobré náladě také přispěl Senior Band svou hudbou, mateřská škola či taneční skupina.

  • čen 18

    Bohoslužba - červen 2019

    7. 6. 2019 - Znovu byla v našem domově zavedena duchovní víra pro naše věřící seniory, která bude probíhat formou pravidelných bohoslužeb na konírně či individuálních návštěv na pokoji pod vedením R.D. Ing. Pavla Morávka, kněze z Nového Boru.