Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Využití terapeutických panenek u klientů v DD Sloup v Čechách

Publikováno: 2. února 2022 11:53

Náš Domov se snaží aktivně objevovat a zavádět do praxe nové pracovní postupy a terapeutické metody, které by pomohly zkvalitnit a zpříjemnit život klientům žijícím u nás.


Jednou z moderních metod, kterou jsme úspěšně zavedli, je používání terapeutických panenek.Nejedná se o „obyčejné“ panenky určené dětem, ale panenky jsou vyrobeny a určeny speciálně pro klienty s onemocněním Alzheimerovy demence. Nejednou se totiž stává, že tito klienti (v důsledku svého onemocnění) hledají své děti, čekají na ně, až přijdou ze školy, chtějí jim uvařit oběd, a to přesto, že ve skutečnosti jsou jejich děti dávno dospělé. Klienti však, když je nemohou najít, trpí úzkostí a nejistotou. Vzhledem k onemocnění klientů nelze, a ani není správné, uvádět je do reality a vysvětlovat jim skutečnost. Takové snahy většinou vedou k jejich ještě větší rozrušenosti, protože danou situaci nechápou.Také v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách má terapie pomocí panenek pozitivní dopad. Terapeutické panenky do jisté míry připomínají skutečné děti, jejich vzhled však prošel svým vývojem. Potom, co byly první z nich zavedeny do praxe, se ukázalo, že jejich vzhled je třeba poopravit. Bylo například ověřeno, že jejich rozesmáté obličeje u některých klientů vyvolávaly hněv a agresi, protože byli přesvědčeni, že se jim panenky vysmívají.

aopak plačící panenky vzbuzovaly úzkost a soustavnou snahu je utišovat. Bylo také zjištěno, že o spící panenky je daleko menší zájem než o panenky, které mají otevřené oči. Proto mají současné panenky orientovaný pohled, optimistické, ale neutrální výrazy obličeje, aby u klientů navodily kladné emoce. Materiály, ze kterých jsou vyráběny, také nejsou podceněny. Použité textilie jsou měkké a příjemné na dotek, čímž pozitivně stimulují smyslové orgány klientů. Jednotlivé části těla jsou vyváženy, aby se mohly lépe objímat, chovat nebo posadit. Některé mají v trupu všitou kapsičku, do které lze vložit tzv. přídavné moduly, např. tlukoucí srdíčko, sáček s aromatickou substancí nebo nahrávací zařízení se zvuky, čímž se může u některých klientů terapeutický efekt ještě posílit. Panenky jsou dodávány oblečené, ale je možné je oblékat do oblečení z doby rodičovství klientů, jako jsou pletené soupravičky, háčkované botičky, doma šité oblečení apod. Při terapii lze využít i další miminkovské drobnosti, jako jsou lahvičky, plenky, hřebínky apod.

Klienti se o panenky zajímají, berou je do rukou, chovají je, dávají jim jména, starají se o ně, povídají si s nimi, povídají si o nich …. Pracovníci Domova klientům, u kterých předpokládají zájem, panenky nabízí, ale v žádném případě je klientům nevnucují. Pokud chtějí pracovníci některému z klientů panenku nabídnout, nejprve si ověří, zda v životě neprožil negativní zkušenost, která by vyvolala negativní vzpomínky (např. ztráta dítěte, vážná nemoc dítěte). Ověřili jsme si, že i klienti ve velmi pokročilém stádiu onemocnění demence, reagují velmi pozitivně a oživují se jim vzpomínky na produktivní období života, tedy na dobu, kdy se cítili potřební, důležití, milovaní … Panenka tak může sloužit i k navázání nevynucené a nenásilné komunikace s klientem, který běžně nekomunikuje, ale může sloužit i jako prostředek snižování agrese a napětí klienta odvedením jeho pozornosti od nežádoucí činnosti na náhradní podnět, stejně jako k omezení nutkání „odcházet ze zařízení“, když klient např. hledá dítě.

Panenky jsou v Domově důchodců Sloup v Čechách využívány s cílem:

  • Navození kladných emocí klienta
  • Navození vzpomínek – včetně využití v rámci reminiscenční terapie
  • Eliminace pocitů úzkosti a agrese klienta
  • Odpoutání pozornosti od nežádoucí činnosti
  • Zlepšení komunikace

Proto až přijdete k nám do domova a uvidíte klienta chovajícího panenku, budete vědět, že se nejedná o infantilizaci klienta, tj. snahu přirovnávat klienta k dítěti a snižovat jeho lidskou důstojnost, ale naopak o snahu poskytnout klientovi klid a pohodu.

 

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
Ředitelka DD Sloup v Čechách

+420 775 889 833

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.

Benešova č.1, 471 52 Sloup v Čechách (Ukázat na mapě)

IČ: 482 829 28

Datová schránka: eyekh45

+420 775 889 833, +420 775 889 808 (sociální pracovnice)

marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)

Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.