Pro přijetí je třeba vyplnit a podat Žádost o poskytnutí služby - vyplní žadatel a Vyjádření lékaře - vyplní lékař (i v LDN). Žádost je možné předat sociální pracovnici osobně nebo poštou. Oba formuláře jsou k dispozici v sekci „Dokumenty“.

Čekací dobu nelze nikdy s určitostí stanovit, odvíjí se od toho, kolik je žadatelů, jaká je vaše sociální, zdravotní a rodinná situace. Je dobré občas zavolat sociální pracovnici a zeptat se na stav žádosti.

Z důchodu se platí úhrada za bydlení, stravu a energie. Aktuální ceník naleznete v sekci „Dokumenty“. Máte zákonný nárok na 15% zůstatek z důchodu, případný rozdíl může rodina doplácet. Příspěvek na péči připadne celý na úhradu služeb péče o vaši osobu.

V domově je poskytována odborná rehabilitace s rehabilitační sestrou na doporučení lékaře. Dále je možné využít pravidelná tělesná cvičení a vycházky, tréninky paměti, nácviky soběstačnosti, společenské a kulturní akce a výlety, které zajišťuje pro všechny zájemce personál přímé péče a aktivizační pracovnice.

Zdravotní setry jsou v domově nepřetržitě. Lékařské služby zajišťují prostřednictvím návštěv a konzultací dva praktičtí lékaři a psychiatr.

Potřebné nákupy zajistí pracovníci domova při pravidelných nákupech. Je možné zajistit podporu hospodaření s penězi.

Je to využití a nastavení služby tak, aby se život v domově co nejvíce podobal zvykům z vašeho života doma. Cílem také je, aby nedocházelo k nedostatečné nebo naopak přehnané péči. Základem je respekt ke svobodné vůli, přáním a soběstačnosti uživatele.

Je to pracovník přímé péče, který vám bude blíž než ostatní, sestavuje individuální plán prostřednictvím rozhovorů s vámi, vaší rodinou a týmem spolupracovníků. Dbá na dodržování plánu a jeho přehodnocování dle vašich momentálních potřeb.

Kadeřnice i pedikérka dochází do domova pravidelně. V domově je vybavené kadeřnictví.

Domácího mazlíčka si bohužel vzít nemůžete. Výjimku může udělit paní ředitelka, pokud je evidentní, že se dokážete o zvíře postarat.

Pokoje jsou standardně vybavené. Je dobré dovybavit si je osobními předměty z domácího prostředí (poličky, fotografie, ozdobné předměty, květiny). Vlastní nábytek se na pokoje nevejde.

Aktuálně (všechny články)

  • bře 19

    Škoda Muzeum Mladá Boleslav - březen 2019

    V pátek 1.3. jsme společně zažili velmi zajímavou podívanou. S našimi klienty jsme navštívili Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi, kde měli možnost shlédnout okolo 500 zajímavých exponátů z řad automobilů, motocyklů a jízdních kol z dlouhé historie této známé firmy.

  • bře 18

    Mezinárodní den žen - březen 2019

    8.3. 2019 jsme i v našem domově důchodců potěšily jarní květinou každou ženu. Paní ředitelka domova vykouzlila úsměv na nejedné tváři našich seniorek.