Autor: Jan Hruban

V úterý dne 5. února byly obnoveny panem Haškem pravidelné úterní výlety /pěší/ po okolí Sloupu. Prvého výletu se účastnili p.Ulrich, Sokolík a Dolejš jun. Výlet byl jen krátký /začal ve 13,30 hod. a trval do 16 hod./, vedl po krásných a romantických vyhlídkách blízkého okolí. Doufáme, že se tato tradice pevněji zakoření a příští účast bude větší.

Aktuálně (všechny články)

  • pro 20

    Vánoční setkání s rodinami 2019

    18. - 19.12. příjemnou předvánoční atmosféru jsme v našem domově důchodců oslavili „Vánočním setkáním s rodinami“.

  • pro 20

    ZŠ Arnultovice 2019

    Dne 19.12. jsme si za doprovodu dětí a paní učitelky ze ZŠ v Arnultovicích zazpívali nejznámější koledy a poslechli si recitaci básní.