Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Výlet na Máchovo jezero

Autor: Jan Hruban

V sobotu dne 28. června 2008 se uskutečnil odložený výlet na největší vodní nádrž Máchovo jezero /chybný název, neboť po odborné stránce se vlastně jedná o rybník/, které je začleněno do kaskády rybníků, které se rozkládají od Holan, přes Zahrádky až do Břehyně. Samotná akce byla organisačně velmi náročná a patří všem organisátorům /zvláště pí.Šebkové a Svobodové/ poděkování za obětavost a čas strávený s tímto velkým úkolem. Celkem se účastnilo 22 klientů Domova, včetně vozíčkářů, plus 7 členů doprovodu z řad personálu. Část klientů byla nucena provést přepravu železničním spojem, neboť kapacita aut Domova byla omezena a pochopitelně měli přednost vozíčkáři. Vše klapalo podle harmonogramu a vlakový spoj perfektně navazoval časově na odjezd lodi vyhlídkové plavbě po jezeru. I když počasí nebylo letně ideální /ale nepršelo/ a tak se cca 40 min plavba všem velice líbila. Při zpáteční cestě nedošlo k žádnému dopravnímu chaosu a tak se všichni šťastně vrátili do Domova. Ještě jednou organisátorům dík !!

Všechny kapitoly

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz
E-mail: lenka.binderova@dd-sloupvcechach.cz
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty