Výlet na Máchovo jezero

Autor: Jan Hruban

V sobotu dne 28. června 2008 se uskutečnil odložený výlet na největší vodní nádrž Máchovo jezero /chybný název, neboť po odborné stránce se vlastně jedná o rybník/, které je začleněno do kaskády rybníků, které se rozkládají od Holan, přes Zahrádky až do Břehyně. Samotná akce byla organisačně velmi náročná a patří všem organisátorům /zvláště pí.Šebkové a Svobodové/ poděkování za obětavost a čas strávený s tímto velkým úkolem. Celkem se účastnilo 22 klientů Domova, včetně vozíčkářů, plus 7 členů doprovodu z řad personálu. Část klientů byla nucena provést přepravu železničním spojem, neboť kapacita aut Domova byla omezena a pochopitelně měli přednost vozíčkáři. Vše klapalo podle harmonogramu a vlakový spoj perfektně navazoval časově na odjezd lodi vyhlídkové plavbě po jezeru. I když počasí nebylo letně ideální /ale nepršelo/ a tak se cca 40 min plavba všem velice líbila. Při zpáteční cestě nedošlo k žádnému dopravnímu chaosu a tak se všichni šťastně vrátili do Domova. Ještě jednou organisátorům dík !!

Aktuálně (všechny články)

  • pro 20

    Vánoční setkání s rodinami 2019

    18. - 19.12. příjemnou předvánoční atmosféru jsme v našem domově důchodců oslavili „Vánočním setkáním s rodinami“.

  • pro 20

    ZŠ Arnultovice 2019

    Dne 19.12. jsme si za doprovodu dětí a paní učitelky ze ZŠ v Arnultovicích zazpívali nejznámější koledy a poslechli si recitaci básní.