Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Valdštejn

Autor: Jan Hruban

Ve čtvrtek dne 28. února 2008, krátce po 8,30 hod. jsme vyrazili jedním transportérem /nikoli obrněným/ směr Praha, konkrétně Malostranské náměstí - Valdštejnská jízdárna. Tam se konala výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba, které předcházela výborná pověst. Výstava se konala pod záštitou Senátu České republiky, přímo pod patronací senátora Přemysla Sobotky. Praha nás přivítala vlídným počasím /občas vysvitlo i slunko/, ale před vstupem nepředstavitelnou frontou zájemců. /Vzdáleně připomínala v menším měřítku frontu před kremelským Mauzoleem na pilinami vycpaného zakladatele sovětské mafie/. Pan ředitel, jak velí asi jeho funkce, za nás poctivě vystál hodinovou překážku před vchodem na vlastní výstavu.

Samotná výstava byla velmi rozsáhlá a rozdělená tématicky do 4.dílů.
1. Invita invidia - v této části byl popsán a exponáty doložen vzestup Albrechta z Valdštejna.
2. Terra felix /šťastná země/ - zde byla dopodrobna znázorněna velikost území, které Albrecht ovládal.
3. Xerxes, veliký Artaxeres - zde byla popisována Albrechtova vojenská tažení a vítězné bitvy.
4. Bestia vixit - každý vzestup budí i nepřátelství a závist. /kupodivu tato skutečnost platí dodnes a s velkou pravděpodobností bude platit i nadále/. Tak je pochopitelné, že i Albrecht měl své závistivce a odpůrce. Takže výstava končí životem Albrechta z Valdštejna, který byl v Chebu zavražděn.

Výstava byla vkusně a přehledně instalována, jednotlivé exponáty byly svezeny ze zámků z celé ČR /Opočno, Náchod, Jíčín/, doplněné i rakouskými exponáty. Zajímavým doplňkem bylo dobové zbrojové vybavení armád, bojové prapory, stejnokroje atd. Na výstavě bylo instalováno i audiovizuální vybavení, které přibližovalo tehdejší dobu. Výstava působila na každého hlubokým dojmem a odvezli jsme si nezapomenutelný zážitek.

Všechny kapitoly

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz
E-mail: lenka.binderova@dd-sloupvcechach.cz
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty