Poděkování

Autor: Jan Hruban

Myslím, že je vhodné na tomto místě poděkovat za vstřícnost vedení a jednotlivcům Domova, kterou je každoročně pomoc klientům v pietním čase Památky zesnulých /2.11./ s dopravou na místa odpočinku zesnulých. Zvláštní ocenění je nutno vzdát paní Vanclové a Svobodové, které nezištně ve svém volném čase vyhotovily pro pozůstalé vkusné věnce.

Aktuálně (všechny články)

  • pro 20

    Vánoční setkání s rodinami 2019

    18. - 19.12. příjemnou předvánoční atmosféru jsme v našem domově důchodců oslavili „Vánočním setkáním s rodinami“.

  • pro 20

    ZŠ Arnultovice 2019

    Dne 19.12. jsme si za doprovodu dětí a paní učitelky ze ZŠ v Arnultovicích zazpívali nejznámější koledy a poslechli si recitaci básní.