Poděkování

Autor: Jan Hruban

Myslím, že je vhodné na tomto místě poděkovat za vstřícnost vedení a jednotlivcům Domova, kterou je každoročně pomoc klientům v pietním čase Památky zesnulých /2.11./ s dopravou na místa odpočinku zesnulých. Zvláštní ocenění je nutno vzdát paní Vanclové a Svobodové, které nezištně ve svém volném čase vyhotovily pro pozůstalé vkusné věnce.

Aktuálně (všechny články)