Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Ostatní práce

Autor: Jan Hruban

Koncem září byl navezen zbývající nábytek, hlavně se jednalo o skříňové nástavce, poličky na zeď, dřevené ostění /zábrana proti zašpinění/. Práce a dodávku provedla opět fy. Jaroslav C a r b o u c h ze Cvikova. Dne 15.září 2007 byla zahájena poslední a finální stavební úprava pavilonu "B". Jednalo se venkovní úpravu fasády a položení nového chodníku. Práce se ujala osvědčená fy. K ů r k a z Pihelu, samozřejmě za vydatné a nezbytné pomocí údržbářů Domova a klientů. Namátkově p.Hubert, Sokolík, Kněžour, Dolejš jun. soc.pracovník p.Hašek a další. Šlo o velmi náročnou práci, neboť se musela vytrhat stará dlažba /velmi letitá/, položit obrubníky a provést vydláždění. Náročná práce byla též na staré a velmi zašlé omítce, kterou bylo na mnoha místech nutno osekat a vyspárovat. Byla upravená a vydlážděná nová a vkusná plocha /pro jinak nevzhledné/ popelnice. Mezi pavilonem "B" a prádelnou byla urovnána a travním semenem osázená nově vniklá travnatá plocha. Zcela nově byl vydlážděn přístup k tzv. letnímu sezení pod akáty proti vchodu do pavilonu "B".

Další aktivity

Pan Horák málokdy vynechal příležitost k vycházkám s klienty po blízkém okolí. Pan Horák zorganizoval výlet na Dutý kámen. Jedná se o jedinečný přírodní skalnatý útvar mezi Cvikovem a Kunraticemi. Ani letošní houbařská sezona se neobešla bez tradiční houbařské výpravy. Výprava pod vedením pí.Balajkové a tradičně pana Horáka se vrátila s úlovkem a beze ztrát na životech.

Všechny kapitoly

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty