Ostatní práce

Autor: Jan Hruban

Koncem září byl navezen zbývající nábytek, hlavně se jednalo o skříňové nástavce, poličky na zeď, dřevené ostění /zábrana proti zašpinění/. Práce a dodávku provedla opět fy. Jaroslav C a r b o u c h ze Cvikova. Dne 15.září 2007 byla zahájena poslední a finální stavební úprava pavilonu "B". Jednalo se venkovní úpravu fasády a položení nového chodníku. Práce se ujala osvědčená fy. K ů r k a z Pihelu, samozřejmě za vydatné a nezbytné pomocí údržbářů Domova a klientů. Namátkově p.Hubert, Sokolík, Kněžour, Dolejš jun. soc.pracovník p.Hašek a další. Šlo o velmi náročnou práci, neboť se musela vytrhat stará dlažba /velmi letitá/, položit obrubníky a provést vydláždění. Náročná práce byla též na staré a velmi zašlé omítce, kterou bylo na mnoha místech nutno osekat a vyspárovat. Byla upravená a vydlážděná nová a vkusná plocha /pro jinak nevzhledné/ popelnice. Mezi pavilonem "B" a prádelnou byla urovnána a travním semenem osázená nově vniklá travnatá plocha. Zcela nově byl vydlážděn přístup k tzv. letnímu sezení pod akáty proti vchodu do pavilonu "B".

Další aktivity

Pan Horák málokdy vynechal příležitost k vycházkám s klienty po blízkém okolí. Pan Horák zorganizoval výlet na Dutý kámen. Jedná se o jedinečný přírodní skalnatý útvar mezi Cvikovem a Kunraticemi. Ani letošní houbařská sezona se neobešla bez tradiční houbařské výpravy. Výprava pod vedením pí.Balajkové a tradičně pana Horáka se vrátila s úlovkem a beze ztrát na životech.

Aktuálně (všechny články)