Letní slavnost

Autor: Jan Hruban

Dne 31. srpna 2007 proběhla dlouho očekávaná akce Domova důchodců ve S l o u p u v Č. tradiční každoroční L e t n í s l a v n o s t. Uskutečnila se v prostředí zámeckého parku, kupodivu za přijatelného počasí, které se hned ráno jevilo velice nepříznivě, ale nakonec bylo uspokojivé a absolutně bez přeháněk. Účastnili se zástupci Domova důchodců Filipov, Vratislavice, Horní Libchava a Františkov, dále klienti z Pečovatelské služby Nový Bor a klienti z Ústavu sociální péče v Kytlicích. Společně z pozvanými hosty byla účast na Letní slavnosti velká, /odhadem téměř 200 osob/. Program celého odpoledne byl velice pestrý. Vystoupila dětská taneční skupina B o r á č e k z Nového Boru s ukázkou latinsko-amerických tanců, Hudební skupiny Z h a s n i, W i t t u r, H l a h o r, pana M a c o u n a a folkového písničkáře A. F r a u e n b e r g a. Odpoledne bylo zpestřeno ukázkami rukodělných prací: ruční zpracování vlny, barvení triček, pletení koberečků, keramika. Bohatě bylo postaráno o pestré občerstvení, včetně opékaných vuřtů. Letní slavnost v Domově důchodců se velmi vydařila a účastníci se o ni vyjádřili velice pochvalně. Slavnost byla také perfektně organizačně připravena.

Aktuálně (všechny články)