Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Vlastní rekonstrukce

Autor: Jan Hruban

Před hlavní a generální rekonstrukcí byla provedena v roce 1999 p.Sojčíkem ze Sloupu a p.Kůrkou z Pihelu úprava koupelny, toalet a umyvárny. Bylo zmodernizováno zařízení, položeny dlaždice /bohužel nikoliv protiskluzové/, zřízeny sprchové kouty, upravené a kvalitně funkční. Ve všech těchto prostorách byly provedeny nové obklady. I přes tuto velice efektní úpravu a rekonstrukci bylo jasné, že to je jenom sice nezanedbatelný úsek celkové rekonstrukce a úpravy vzhledu pavilonu B. Pavilon B potřeboval více a něco radikálnějšího, neboť stále zde bylo nevyhovující ubytování, vybavení a i celkový pohled působil spíše negativním dojmem, který se přenášel, bohužel, i na obyvatele tohoto objektu. Takže se konečně dostavil ten kýžený rekonstrukční datum a tím byl bezesporu 4. d u b e n 2005 !!

Úvodem je nutno dodat, že veškeré úpravy, přestavby a rekonstrukce proběhly za plného provozu, což kladlo maximální nároky fyzické i psychické nejen na personál provádějící úpravu, ale i na obyvatele pavilonu, kteří měli vlastně za úkol dělat, že o nic nejde. Harmonogram prací byl pevně stanoven a také byl dodržován. Vnitřní stavební úpravy byly výhradně provedeny zaměstnanci Domova za nemalé pomoci obyvatel pavilonu B.

V prvé fázi byla úprava bývalé jídelny na další pokoj pro obyvatele, na další pokoj byla upravena bývalá izolační místnost a na chodbě byla zazděna nově vzniklá kuřárna, upravena nová izolační místnost, vytvořen nový tvar kuchyňky a místnost pro uložení nezbytného materiálu paní uklízečky. Novou, sice zmenšenou úpravou prošla také nová společenská místnost. Zároveň a souběžně byla prováděna likvidace několika vrstev bývalých podlahových krytin a nezáviděníhodná práce škrabání starých nátěrů na bývalých i nově zařizovaných pokojích.Úpravě se nevyhnula vstupní chodba, která byla přeměněna na úložiště bot a jako budoucí přezouvárna. V 1. patře nejvíce zaujala přestavba a úprava bývalé sesterny. Všechny tyto práce byly provedeny zaměstnanci a dobrovolníky, tím byly sníženy náklady na minimum pochopitelně kromě nového a nutného materiálu pro přestavbu. Pochopitelně všechny seškrábané prostory byly nejprve opraveny, oštukovány a opatřeny novou , vkusnou a pohodovou malbou. Dále byla pracně odstraněna stará a nevyhovující dlažba na chodbách a na schodišti.

Na tomto místě je nezbytně nutné vyzvednout práci a obětavost všech, kteří se na této obtížné, namáhavé, a ne právě čisté dřině podíleli. Tak především z řad pracovníku Domova to byl p.Podskoč, p.Valta a p.Culek (údržbáři). Ovšem velký podíl na celé práci měla pí.M. Vanclová (uklízečka), kterou každý den čekala nesmírná práce, neboť při všech zednických a zejména škrabacích pracích docházelo denně k nesmírnému nánosu odpadu a nečistoty, která i přes všechnu opatrnost byla roznášena po celém pavilonu B. Ovšem její zásluhou byla zachována každý den vzorná čistota a pořádek jak na pokojích klientů, tak i v ostatních prostorách pavilonu. Ze řady klientů se na pomoci opravy a to zejména na nepopulárních pracích /škrabání starých omítek, bourání nevyhovujících dlažeb, strhávání bývalých podlahových krytin atd./ podíleli p.Hubert, p.Dolejš ml., p.Čížek a další. Zvlášť ocenitelná a obdivuhodná byla pomoc při těchto pracích zdravotně handicapovaného p.Čapka, který pomáhal i na invalidním vozíku !!

Na tomto místě nelze pominout obtížnou a na klid náročnou práci jako bylo kladení dlaždic. Tohoto úkolu se velice obětavě zhostil p.Podskoč. Aby byla zachována vodorovnost, dobrá stabilita a prvotřídní spárování kladených dlaždic bylo potřeba tuto práci vykonat absolutně bez jakéhokoliv chůze ubytovaných klientů. Tohoto času bylo možno dosáhnout jedině v době nočního klidu a tak položení minimálně 70 % plochy dlažby a  jejich následné spárování provedl p.Podskoč ve večerních a nočních hodinách během několika nocí. Tím téměř končila práce provedena vlastně svépomocí zaměstnanci a klienty Domova a potom nastala doba pro práce subdodavatele. Truhlářské práce /dodávka instalace nových dveří ve všech vstupech, nový nábytek, záclonové garnýže, poličky, podstavce pod květinovou výzdobu/ provedla fy. Jaroslav Carboch ze Cvikova.

Dodávku a položeni linokrytin ve všech pokojích provedla fy. Peřina z České Lípy, vodovodní přípojku ze společenské místnosti do kotelny provedla fy. Kůrka z Pihelu. Elektrikářské práce výměnu všech svítidel /poznámka J.H. počet luxů u nových stropních těles je bohužel velice nízký - vhodný tak pro slepecký ústav/ a nový jističový rozvod do kuchyňky, společenské místnosti, kde bylo též instalováno nové osvětlení. Ve všech pokojích, ve společenské místnosti, v kuchyňce i na kuřárně byla provedena na všech oknech instalace žaluzií, které provedla fy. z České Lípy.

I přes tu skutečnost, že tyto práce prováděly subdodavatelské firmy docházelo v celém areálu pavilonu k znečištění, hromadění nepoužitých zbytku i ke značnému stupni zaprášenosti, tak denně udržovala téměř septickou čistotu pí.M.Vanclová až s obdivuhodným klidem a přehledem /poznámka J.H. někdo z labilnější nervovou soustavou by vypěnil jako rozzuřená dračice !! / Takže konečně bylo hotovo !! Za účasti zástupců sociálních služeb libereckého kraje /JUDr. Ludmila Šlechtová, PaeDr. Jiří Miler/, vedení Domova a zainteresovaných pracovníků byla provedena dne 13. prosince 2006 závěrečná kolaudace. Práce ovšem nadále zůstávala.

Všechny kapitoly

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty