Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Různé

Autor: Jan Hruban

Dne 21. dubna obdržel klient p.Čapek darem psa neznámé rasy, který dostal jméno Dante. Pod schody vedoucí do prádelny byl mu svépomocí vybudován přístřešek /minimální oplocený výběh s dřevěnou boudou/. Vítáme nový přírůstek mezi obyvatele a přejeme mu, aby se zde zabydlil a aby se mu zde zalíbilo jako ostatním zvířatům patřících k pavilonu B /4 kočky p.Huberta, papoušek Venca p.Čapka a mravencům na pokojích p.Kadlece a p.Rubana./.

V těchto dnech organizují p. Horák a Honzátko shrabování podzimního zetlelého listí v zámecké zahradě a jeho odvozu na určenou skládku Tato práce probíhá různě se střídavou a měnící se účastí dobrovolných pracovníků pavilonu B.

Dne 22.4.06 se konalo na státním zámku v Zákupech 1.presentační setkání českolipského regionu. Program kulturně dramatického odpoledne byla umělecká recitace poezie a divadelní představení. Z pavilonu B se této akce účastnili p.Sokolík, Dolejš ml., Kněžour, Železný a Kadlec. S oteplením se v hojné účasti podíleli klienti na úklidu parku a kolem celého zámeckého parku. Také se zapojili dle svých možností do úpravy záhonů a květinové výzdoby. Tyto práce většinou probíhali pod vedením p.Horáka a Honzátka. Skoro každý den jsou prováděné s klienty zdravotní procházky. Namátkou, okruh kolem sloupského hradu přes Janov, nebo k prameni zdravotní vody v Radvanci. Zvláště stojí za zmínku výlet na dominantu kraje horu Ortel /554 m.n.m./, kterého se bohužel zúčastnili jen dva klienti /p.Ulrich a p.Sokolík/. Ještě tentýž den p.Honzátko organisátor výletu, obětavě byl iniciátorem zájezdu na abiturientský koncert žáků ZUŠ do Navrátilovy síně v Novém Boru.

Všechny kapitoly

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty