Prohlídka světoznámé sklárny C r y s t a l e x /dne 15.října 2006/ v Novém Boru

Autor: Jan Hruban

Tento den se jako každoročně konalo v novoborské sklárně Crystalex světové sympozium, za účasti předních odborníků ze všech kontinentů. Tím je dokázána jaké věhlasnosti,odbornosti a dokonalosti je tato sklárna ve sklářském světě uznávaná. Letos byli přítomni této slavnostní příležitosti i někteří účastníci Domova důchodců ve Sloupu /pro které byla tato událost i prestižní záležitosti, neboť jsou rodáci z tohoto kraje/. Všichni byli obeznámeni s moderními způsoby výroby a třeba i pro ně s novými technologickými postupy.

Aktuálně (všechny články)

  • pro 20

    Vánoční setkání s rodinami 2019

    18. - 19.12. příjemnou předvánoční atmosféru jsme v našem domově důchodců oslavili „Vánočním setkáním s rodinami“.

  • pro 20

    ZŠ Arnultovice 2019

    Dne 19.12. jsme si za doprovodu dětí a paní učitelky ze ZŠ v Arnultovicích zazpívali nejznámější koledy a poslechli si recitaci básní.