Návštěva muzea /28.6./

Autor: Jan Hruban

Dne 28.6.2006 se vydala skupina klientů B na zajímavý tématický zájezd, který byl dobrým nápadem p.Horáka. A tak pod jeho vedením i kaskadérským řízení mikrobusu, byla zahájena opravdu zajímavá a nápaditá expedice. Tak tedy pod vedením p.Horáka se vydali klienti mikrobusem na tuto zajímavou expedici. Pánové Dolejš sen./ ?/, Dolejš jun., Marek, Kadlec, Hlavan, Sokolík, Kněžour, Hruban absolvovali krásnou cestu lužickým podhůřím na samotu Křížový buk - na silnici Česká Kamenice - Rumburk, zároveň křižovatka lyžařských běžeckých tras. Na samotě na tomto opuštěném místě /dokonce bez přívodu el. energie/ je instalovaná zajímavá a tuším, že jediná výstava svého druhu v celé české republice nazvaná O p e v n ě n í !

Jedná se o výstavbu dobových dokumentů z obtížných dob našeho státu po nástupu fašismu v sousedním Německu. Náš stát tušil z této strany nebezpečí a začal přípravou /velmi pečlivou a strategicky do detailu promyšlenou/ obranných opatření. A právě tato výstava předkládá dokumenty nedozírné vzácnosti z té doby. Kromě map z rozmístění obranných bunkrů jsou zde ke shlédnutí dobové stejnokroje vojáků a pohraničníků, jejich zbraně, vybavení obranných bunkrů, ukázky atrap granátů, min i kulometných zbraní. Výstava má velké množství dokumentů a předmětů, které mají historickou cenu a mají i po letech co říci dnešnímu člověku. Je zde i dokument, který vysvětluje proč bohužel /nebo bohudík ?!/ k využití, těchto obranných opatření nedošlo. Majitel samoty, její obyvatel a zároveň kustod výstavy pan Hamák nám podal zasvěcený a odborný výklad a bylo jasné jak je z tématikou vlastního muzea obeznámen a jakým svým ušlechtilým koníčkem poskytuje nezapomenutelné dojmy a vzpomínky. Alespoň touto cestou mu moc děkujeme a přejeme další úspěchy v jeho záslužné činnosti.

 

Aktuálně (všechny články)

  • pro 20

    Vánoční setkání s rodinami 2019

    18. - 19.12. příjemnou předvánoční atmosféru jsme v našem domově důchodců oslavili „Vánočním setkáním s rodinami“.

  • pro 20

    ZŠ Arnultovice 2019

    Dne 19.12. jsme si za doprovodu dětí a paní učitelky ze ZŠ v Arnultovicích zazpívali nejznámější koledy a poslechli si recitaci básní.