Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Den poté...

Autor: Jan Hruban

/bez svolení společnosti Fox Century/

Tak konečně byla rekonstrukce a veškeré úpravy hotové. Je nutné zde poznamenat, že všechny práce dělány za plného provozu kladly psychické nátlaky jednak na personál, službu konající pracovníky a jednak na samotné klienty. Jednoduše řečeno špíně, staveništi a třeba i lešení se nešlo jen tak lehce vyhnout. A tak to bylo vlastně po celou dobu úprav, někdy soboty, neděle nevyjímaje. Každý člověk si oddychl a teprve vlastně nyní mohl vychutnat celou rozsáhlost, velkorysost a vkusnost všech úprav. Není potom divu, že dobrovolně se potom přihlásili všichni klienti, že pořádek a čistotu budou samostatně udržovat a provádět i ve dny pracovního klidu, nebo nepřítomnosti obětavé pí. M.Vanclové.

Společenská místnost byla vybavena novou televizí s obrovskou plochou obrazovky zn. Thompson, byly vyzdobeny stěny pokojů, přilehlých chodeb, společenské místnosti vkusnými reprodukcemi, zarámovanými foto-kopiemi a výtvory ručních prací. Zde opět je na místě vyzdvihnout obětavou, odbornou a na čas zdlouhavou prací s výrobou a vypěstování nezbytné zeleně výše zmíněného handicapovaného p. Čapka. Ale stihl vyzdobit všechny pokoje, chodby, nově připravené květinové podstavce. Je jednoznačně vidět, že tato práce ho baví a rozumí ji. Díky za to. Vkusné, vtipné a skutečně pěkné označení jmenovkami jednotlivých pokojů provedla plastelínovou hmotou (terakota) obětavě a ve svém volném čase ctihodná sestra Dáša Svobodová. Jménem klientů děkujeme !!

Všechny kapitoly

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty