Den poté...

Autor: Jan Hruban

/bez svolení společnosti Fox Century/

Tak konečně byla rekonstrukce a veškeré úpravy hotové. Je nutné zde poznamenat, že všechny práce dělány za plného provozu kladly psychické nátlaky jednak na personál, službu konající pracovníky a jednak na samotné klienty. Jednoduše řečeno špíně, staveništi a třeba i lešení se nešlo jen tak lehce vyhnout. A tak to bylo vlastně po celou dobu úprav, někdy soboty, neděle nevyjímaje. Každý člověk si oddychl a teprve vlastně nyní mohl vychutnat celou rozsáhlost, velkorysost a vkusnost všech úprav. Není potom divu, že dobrovolně se potom přihlásili všichni klienti, že pořádek a čistotu budou samostatně udržovat a provádět i ve dny pracovního klidu, nebo nepřítomnosti obětavé pí. M.Vanclové.

Společenská místnost byla vybavena novou televizí s obrovskou plochou obrazovky zn. Thompson, byly vyzdobeny stěny pokojů, přilehlých chodeb, společenské místnosti vkusnými reprodukcemi, zarámovanými foto-kopiemi a výtvory ručních prací. Zde opět je na místě vyzdvihnout obětavou, odbornou a na čas zdlouhavou prací s výrobou a vypěstování nezbytné zeleně výše zmíněného handicapovaného p. Čapka. Ale stihl vyzdobit všechny pokoje, chodby, nově připravené květinové podstavce. Je jednoznačně vidět, že tato práce ho baví a rozumí ji. Díky za to. Vkusné, vtipné a skutečně pěkné označení jmenovkami jednotlivých pokojů provedla plastelínovou hmotou (terakota) obětavě a ve svém volném čase ctihodná sestra Dáša Svobodová. Jménem klientů děkujeme !!

Aktuálně (všechny články)

  • pro 20

    Vánoční setkání s rodinami 2019

    18. - 19.12. příjemnou předvánoční atmosféru jsme v našem domově důchodců oslavili „Vánočním setkáním s rodinami“.

  • pro 20

    ZŠ Arnultovice 2019

    Dne 19.12. jsme si za doprovodu dětí a paní učitelky ze ZŠ v Arnultovicích zazpívali nejznámější koledy a poslechli si recitaci básní.