Domů
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Muzikoterapie

Hudba má moc nás silně emočně oslovit, rozeznít v nás svou náladu, dokáže nás roztančit, ale i rozplakat. Pomocí hudby můžeme hlouběji prožívat své tělo, emoce, život a vyjádřit se.


Muzikoterapie u seniorů je používána nejčastěji ve formě zpěvu nebo jako hudební kulisa při arteterapii, cvičení atd. Hudba léčí díky pocitu sounáležitosti se skupinou, koncentrací mysli prostřednictvím činnosti a povzbuzením kladného sebecitu.

V našem domově probíhá formou „Hudebních hrátek“, a to v rámci týdenního plánu aktivit každé úterý. Klienti zpívají, poslouchají hudbu, zapojují se do tvorby hudebních nástrojů a povídají si o hudbě.

V rámci světového dne „Léčby zvukem“, který připadl na 14.02.2022, bylo natočeno s klienty domova hudební video. Zaposlouchejte se do našeho videa a blahodárné účinky hudby, se dostaví coby dup.

Video na YouTube

Publikováno: 3. března 2022 6:00

Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.


Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.
Benešova č.1
471 52 Sloup v Čechách
IČ: 482 829 28
Datová schránka: eyekh45
Tel.: +420 775 889 833
Tel.: +420 775 889 808 (sociální pracovnice)
E-mail: marie.korinkova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení PP)
E-mail: nikola.tschertnerova@dd-sloupvcechach.cz (sociální pracovnice - oddělení B a LP)
Instagram: dd_sloup
Další kontakty dle oddělení

Domov důchodců Sloup v Čechách

kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami


Poslání organizace

Posláním domova je chránit lidská práva a suverenitu uživatelů. Zjišťovat a zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby v rámci možností pobytového zařízení, jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Základní informace

Poskytované služby

V této sekci naleznete informace o tom, jak a jaké služby může náš domov poskytnout.

Zajišťujeme službu 24 hodin denně v bezpečném prostředí s ohledem na individuální potřeby jejích uživatelů.

Nepřetržitě zde pracují pracovníci sociální služby i zdravotní sestry.

Poskytované služby

Dokumenty ke stažení

  • Základní dokumenty
  • Dokumenty potřebné pro žadatele
  • Pravidla a řády
  • Výroční zprávy
  • Rozvahy a výkazy zisku
Dokumenty