Zdislavina studánka

Stín letitých stromů nám poskytl útočiště před horkým červencovým sluncem a chladná voda z pramene Svaté Zdislavy uhasila žízeň. Pramen se jmenuje podle zdejší světice. Nachází se v údolí Panenského potoka. Studánka by měla přitahovat příznivé síly z okolí. Protipólem je údajně asi 300 metrů vzdálené tmavé jezírko s přilehlou jeskyní. Voda v jezírku charakterizuje mrtvou vodu. Těsná blízkost živé i mrtvé vody má velký význam pro přírodní léčitelství.

Aktuálně (všechny články)

  • pro 29

    Vánoční setkání s rodinami

    U příležitosti blížících se Vánoc jsme se zde sešli dne 12. 12. 2017 u tradičního „Vánočního setkání s rodinami“.

  • lis 03

    Tvořivá dílna na zámku

    Domov důchodců Sloup v Čechách realizuje otevřené dílny pro veřejnost!