Platby

K nutnému zvýšení dojde od 01.03.2013 a to o 20,- Kč na den v návaznosti na finanční situaci v sociálních službách, zvyšování výdajů za energie a nepříznivé výsledky dotačního řízení 2013. Organizace jedná v souladu s možnostmi, které poskytovatelům dává Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.. Stále trvá zákonný nárok na 15% zůstatek z důchodu pro uživatele, kteří výší svého důchodu nedosahují na výši úhrady za naše služby. Další změnou je zrušení hrazené fakultativní služby – Přeprava služebním automobilem. Tuto službu budeme uživatelům našich služeb nadále poskytovat zdarma. Platné ceníky za úhrady a fakultativní služby se na stránkách objeví co nejdříve. Bc. Petra Balajková, sociální pracovnice

Aktuálně (všechny články)

  • pro 29

    Vánoční setkání s rodinami

    U příležitosti blížících se Vánoc jsme se zde sešli dne 12. 12. 2017 u tradičního „Vánočního setkání s rodinami“.

  • lis 03

    Tvořivá dílna na zámku

    Domov důchodců Sloup v Čechách realizuje otevřené dílny pro veřejnost!