Ekonomika domova

Rozhodli jsme se tedy jedním zásahem snížit náklady neinvestičního rozpočtu, zmodernizovat organizaci a efektivně vynaložit finanční prostředky.

Od jara 2011 jsme začali intenzivně vyjednávat s Libereckým krajem, který je naším zřizovatelem, o možném prostoru úspor. Nejefektivnějším se zdá změna topného média. Tedy přechod z vytápění a ohřevu teplé užitkové vody z ELTO (lehký topný olej) na plyn.

Důvodů bylo hned několik:

Kotelna, topný kanál a automatické ovládání kotlů ELTO jsou v havarijním stavu.

Dalším důvodem je stále zvyšující se přemrštěná cena jednoho litru ELTO. I tak už dříve drahý ELTO, stoupl v ceně od 1.1.2010 do 31.12.2011 o 42,2%.

Dalším důvodem je zkvalitnění ovzduší našeho regionu, ekologická stránka je velmi důležitá. Zjednoduší se celý výtopný systém.

Velmi podstatným důvodem změny je přesun ušetřených prostředků z výdejové položky energie do jiných, žádoucích výdejových položek rozpočtu organizace. K tomu, aby se dala změna úspěšně realizovat v měsíci červnu, červenci a srpnu 2012, bylo třeba v předstihu zajistit několik důležitých úkonů, na které neměl zřizovatel finanční prostředky.

a/ Vize změny: Co bude změna stát? A jaká bude následná úspora v neinvestičních nákladech rozpočtu organizace?
Vzhledem k budoucímu Poptávkovému a Výběrovému řízení cenu změny neuvádíme. Za jeden rok provozu bude úspora 1,1 mil.Kč. Návrh přeměny stál 27 tisíc Kč. Peníze na zaplacení věnovali sponzoři.

b/ Projektová dokumentaci vlastní realizace změny. Projektová dokumentace nás stála 30 tisíc Kč. Peníze na zaplacení věnovali sponzoři.

c/ Vybudování nové plynové přípojky /včetně stavebního povolení/ ve středotlaké dimenzi z pozemku Obecního úřadu Sloupu v Čechách na pozemek naší organizace. Plynová přípojka stála 62 tisíc Kč., dále pak zemní práce stály 31 tisíc Kč. Peníze na zaplacení věnovali sponzoři.

d/ Stavební povolení vlastní realizace změny bude hotové do konce března 2012. K povolení je třeba zajistit velké množství dokumentů a odborných posudků.

e/ Prostředky na vlastní realizaci změny. Organizace má zajištěno z vlastních prostředků /fondů/ na realizaci zhruba 1,3 mil. Kč a 20 tisíc Kč od sponzorů. Celková cena realizace změny se bude odvíjet od Veřejné soutěže z Poptávkových řízení kterou bude vyhlašovat Liberecký kraj.

V tom případě, že se nám změnu k 1/9/2012 povede realizovat, bude mít naše organizace moderní a efektivní ohřev topné a užitkové vody. Výrazně se sniží náklady za energie.

Aktuálně (všechny články)

  • pro 29

    Vánoční setkání s rodinami

    U příležitosti blížících se Vánoc jsme se zde sešli dne 12. 12. 2017 u tradičního „Vánočního setkání s rodinami“.

  • lis 03

    Tvořivá dílna na zámku

    Domov důchodců Sloup v Čechách realizuje otevřené dílny pro veřejnost!