Jan Hruban

Na jaře roku 2005 jsem byl požádán vedením Domova důchodců, abych vedl kroniku pavilonu " B". Přání jsem vyhověl a upozorňuji, že ve vedení kroniky je mi ponechána úplná volnost a veškeré údaje uvedené v kronice jsou jen a jen mým pohledem a nejsou nikým ovlivňovány. Kronika bude stále aktualizována dle četnosti mých příspěvků.

Jmenuji se Jan Hruban (narozen v roce 1942 v Náchodě). Vystudoval jsem gymnázium a Vyšší školu zeměměřickou v Praze v oboru geodet a kartograf. Tomuto povolání jsem se věnoval s malou odmlkou od r. 1968 až do r. 1996. Po nezdařené operaci došlo k patrnému poškození hybnosti levé nohy / jsem odkázán na francouzskou hůl /. Prošel jsem depresními stavy i problémy se životosprávou. Na doporučení ošetřujícího lékaře jsem byl v únoru 1999 ubytován v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách.

Po dobu pěti let jsem v zámeckém areálu vedl v letních měsících prodejní výstavu obrazů, skla a keramiky, kterou pořádala umělecká galerie Nový Bor. Po stavebních úpravách mě byl vedením Domova zapůjčen počítač a mohu se plně věnovat svému koníčku: amatérskému psaní prózy a poezie / v soutěži Ministerstva zdravotnictví jsem se v obou oborech umístil na předních místech/. Kromě zmíněné kroniky vedu knihovnu domova, částečně se starám o vedení nástěnky. Vzhledem k mému velmi omezenému pohybu /dříve to bylo cestování/ se věnuji i dalšímu hobby, což je především četba současných autorů a dějinám umění.

Pro další doplnění informací o mé osobě, nebo k bližšímu vysvětlení se laskavě obracejte na adresu: janhruban@seznam.cz , pokud to bude možné rád vyhovím. Těším se na Vaše dotazy.

Jan Hruban

Aktuálně (všechny články)

  • bře 06

    Zákaz návštěv v DD Sloup v Čechách

    DD Sloup v Čechách – S účinností k 5. 3. 2018 platí v Domově důchodců Sloup v Čechách zákaz navštěvování klientů. Vedení domova tak reaguje na epidemiologickou situaci v Libereckém kraji a také na doporučení ošetřujícího lékaře. Našim cílem je ochránit zdraví klientů, pro které mohou být tato onemocnění závažná. Tímto také rušíme veškeré plánované aktivity v DD a mimo DD. Zákaz platí do odvolání, o zrušení dočasného zákazu Vás budeme informovat.

  • pro 29

    Vánoční setkání s rodinami

    U příležitosti blížících se Vánoc jsme se zde sešli dne 12. 12. 2017 u tradičního „Vánočního setkání s rodinami“.